Korduma Kippuvad Küsimused

Asud siin: Avaleht → Korduma Kippuvad Küsimused

1. Kuidas saan oksjonil osaleda müüjana?

Selleks võtke ühendust meie klienditoega, kes selgitab Teile metsakinnistu, kasvava metsa raieõiguse, põllukinnistu, põllurendi või metsamaterjali oksjonile paneku tingimusi (info@maaturg.ee või 53443610).

2. Mida on vaja kinnistu/kasvava metsa raieõiguse, põllumaa või metsamaterjali oksjonile panekuks?

Selleks on vaja meile saata:

-Omaniku andmed (nimi/kontakttelefon)

-Esindaja puhul kirjalik (digi)allkirjastatud volitus (soovitatavalt notariaalne)

-Kinnistu nimi ja asukoht

-Katastritunnus

-Kehtiv metsakorralduskava PDF failina

-Kasvava metsa raieõiguse puhul kehtiv metsateatis

-Igasugune teadaolev lisainfo(ligipääs jms.)

-Teadaolevad piirangud (juhul kui neid on, nt: maastikukaitseala jms)

-Soovitav alghind (vajadusel pakume ka metsamajanduskava alusel hinna määramise teenust -vt. Hinnakiri)

-Kas kasutada tavaoksjonit või piirhinnaga oksjonit.

3. Mis on piirhinnaga oksjon?

Antud oksjonitüübi eeliseks on selle atraktiivsus, kuna on võimalik teha pakkumisi ka alla piirhinna. Juhul kui oksjoni käigus piirhinda ei ületata saab objekti omanik kaaluda, kas soovib pakkumise vastu võtta. Kuidas see siis käib? Vara omanik määrab oma kinnistule alghinna, mis võib olla oluliselt alla turuhinna. Lisaks määrab ta ka piirhinna. Antud info kuvatakse alati oksjoni infos ja lisatingimustes ning see ei saa jääda ostuhuvilistel märkamata. Kui enampakkumise käigus jääb parim pakkumine alla piirhinna, siis omanikul on võimalus kaaluda selle pakkumise vastuvõtmist, kohustus võõrandamiseks tekib alles peale piirhinna ületamist

4. Kuidas saan oksjonil osaleda ostjana?

Selleks pole vaja teha muud, kui registreeruda ostjaks!

5. Kuidas saan registreeruda ostjaks?

Registreerumise eelduseks on e-maili olemasolu, mis on ühtlasi ka kasutajatunnuseks. Registreeruda saab kahel viisil:

Registreerumine ilma ID kaardita:

Seda saab teha vajutades avalehel olevale nupule Registreeru ostjaks. Täites ära etteantud vormi ning vajutades nupule registreeri olete registreerinud end Maaturg.ee kasutajaks. Pakkumiste tegemiseks tuleb Teil kinnitada oma andmed, mida saab teha pangalinkide kaudu. Pärast andmete kinnitamist saate osaleda oksjonitel.

Registreerumine ID kaardiga:

Selleks tuleb esmalt portaali ID kaardiga sisse logida(oksjon.maaturg.ee) ning seejärel täita ära kasutajavorm vajutades nupule-Kasutajakonto. Pärast seda saate osaleda oksjonitel.

NB! Enne registreerumist soovitame kindlasti läbi lugeda kasutustingimused!

6. Kui kaua oksjon kestab?

Oksjonile pandud objekt on nähtav ca 2 nädalat, mille jooksul saab(vad) huvitatud isik(ud) sellega tutvuda ning teha eelpakkumisi.

Alates määratud oksjonipäevast ja kellajast muutub oksjon dünaamiliseks. Kindla aja jooksul ilmuvad järgmised laused: 0 >15 sekundit Esimest korda! >60 sek. Teist korda!>120 sek. Kolmandat korda! Pakkumine läbi! Kokku kestab oksjoni dünaamiline osa 130 sekundit, millest 10 sekundit on puhver juhuks kui oksjonil on samas voorus mitu eset. Pakkumisi saab teha kuni viimase lauseni, mille ilmumisel on oksjon lõppenud!

Lugege ka kodulehel olevat kasutusjuhendit!

7. Mis on eelpakkumine?

Eelpakkumist saab teha enne oksjoni dünaamilise ehk pikeneva osa algust(määratud kuupäeva ja kellaega). Eelpakkumisi saab teha selle aja jooksul, mil objekt on nähtav, kuid oksjon ei ole veel alanud. Eelpakkumise tegemisel on pakkumise kastis vaikimisi kirjas järgmine võimalik pakkumine. Iga summa üle selle aktiveerib automaatpakkuja.

Kui pakkumise lahtrisse sisestada suurem summa kui on järgmise võimaliku pakkumise väärtus, aktiveerub automaatpakkuja. Mis tähendab, et saab ära määrata maksimaalse hinna millega ollakse nõus objekti ostma.

Näiteks kui pakkumise kastis on järgmine võimalik pakkumine 100, siis kirjutades sinna 200.- ning ütleme näiteks, et pakkumise samm on 25, siis ilmub pakkumise lahtrisse kiri Pakkuja 1(Teie) 125.-. Juhul kui keegi teine teeb omapoolse pakkumise teeb automaatpakkuja Teie asemel uue pakkumise, mis ületab Pakkuja 2 pakkumist. Automaatpakkuja teeb pakkumisi kuni määratud summani, antud juhul 200.-. Seda summat saate eelpakkumise vooru ajal “tõsta”. Juhul kui kirjutate pakkumise lahtrisse summa 100, on tegemist tavapakkumisega ning automaatpakkujat ei aktiveerita.

NB! Dünaamilise ehk-pikeneva osa algusest alates ei ole enam võimalik kasutada automaatpakkumist ehk pakkumise kasti tehtav summa kajastub kohe ka pakkumises.

Lugege ka kodulehel olevat kasutusjuhendit!

8. Mis on automaatpakkumine?

Automaatpakkumist saab kasutada ainult enne oksjoni dünaamilise- ehk pikeneva osa (vt. Punkti 5) algust. Iga pakkumine, mis ületab pakkumise kastis vaikimisi kirjas olevat väärtust aktiveerib automaatpakkuja. (Vt. punkti 6).  Automaatpakkuja olemasolust saab teada kui pakkumise lahtris oleva Pakkuja taha ilmub täht (a).

* Kui automaatpakkumine ei ole enam piisavalt suur, et viimast pakkujat sammu võrra üle pakkuda, pakub süsteem välja Teie määratud suurima summa.

* Kui mitu kasutajat teevad automaatpakkumise, jääb peale neist suurim, pakkudes väiksema üle maksimaalselt pakkumise sammu võrra. Vahepealseid samme ei näidata.

* Kui 2 kasutajat teevad automaatpakkumise samale summale, eelistatakse ajaliselt esimest pakkujat.

* Käimasolevale oksjonile tehtud automaatpakkumise suurust on võimalik muuta vajutades vastava oksjoni juures määratud automaatpakkumisele.

Vaikimisi on pakkumise tegemisel ette antud minimaalne võimalik summa. Kui teete minimaalse võimaliku pakkumise, ei ole tava- ja automaatpakkumisel vahet.

NB! Keegi peale Teie enda ei näe Teie poolt eelvoorus määratud suurimat summat, millega oleksite nõus objekti ostma!(automaatpakkumist)

9. Mis on pakkumise samm?

Pakkumise samm on summa, mille väärtuse võrra saab teha objektile järgmisi pakkumisi.  Kui objekti alghind on nt. 100.- ning pakkumise samm on 25.-, siis järgmine võimalik pakkumine on 125.-. Seega väiksemat pakkumist kui on määratud pakkumise sammuga teha ei saa!

10. Mis saab oksjoni dünaamilise ehk pikeneva osa lõppedes?

Kui oksjon on lõppenud ning objektile pakkumisi ei tehtud, on müüjal võimalik objekt uuesti müüki panna, kas samadel tingimustel või neid muutes (nt. hinda). Selleks tuleb ühendust võtta meie klienditoega (info@maaturg.ee, 53443610).

Kui objektile tehti pakkumisi, saadame oksjoni lõpus kõigile osalejatele välja raporti ning oksjoni võitjale müüja andmed ning müüjale enampakkumise võitja andmed.

Juhul kui tehingu vormistamisel on vaja abi, saame pakkuda vastavasisulist teenust, mille hinna leiate kodulehel olevast hinnakirjast!

11. Mis saab kui kõrgeima pakkumise teinud isik oksjoni lõppedes mõjuval põhjusel loobub tehingust?

Kui müüja on sellega nõus läheb enampakkumise võit teisena suurima pakkumise teinud isikule. Juhul kui pakkujaid rohkem ei olnud või müüja seda ei soovi, korraldatakse kokkuleppel müüjaga uus oksjon.

Küsi julgelt infot meie klienditoelt!