Kasutusjuhend

Asud siin: Avaleht → Kasutusjuhend

Maaturg.ee on virtuaalne oksjonikeskond internetis. Internetioksjonitel on pakkumisel kasvav mets, metsakinnistud, metsamaterjal, põllumaa ja põllurent. Maaturg.ee keskkonnas saavad iseseisvalt oksjoneid korraldada ainult lepingulised juriidilised isikud. Eraisikuna objekti oksjonile panemiseks võtke ühendust meie klienditoega.

Oksjonid

Oksjonil pakkumisele tulevad objektid on jaotatud voorudesse. Ühes oksjonivoorus võib olla korraga rohkem kui üks ese. Oksjonivooru juures olev kuupäev ja kellaaeg tähistab oksjoni pikeneva lõpuga pakkumiste algust.

Kui 120 sekundi jooksul jooksul uut pakkumist ei tehta, kuulutatakse võitjaks kõrgeima pakkumise teinud kasutaja.

Pikeneva lõpu ajal saab pakkumisi teha korraga ainult ühele objektile, vastava järjekorra alusel. Kui pakkumine esimesele objektile lõpeb tuleb automaatselt ette kohe järgmine objekt jne. kuni nimekirja lõpuni

Oksjonisüsteem teavitab enne pakkumise aja täis saamist kaks korda kasutajaid teadetega: “Esimest korda” ja “Teist korda”.

Oksjonil saavad osaleda ja pakkumisi teha eelnevalt kasutajaks registreeritud füüsilised või juriidilised isikud.

Kasutajaks saamise eelduseks on e-maili olemasolu. E-maili aadress on ühtlasi ka kasutajanimeks sisenemisel maaturg.ee pakkumiskeskkonda. E-mailile on hiljem võimalus tellida teavitusi ja arveid.

Soovitame lugeda ka artiklit paroolide koostamise kohta.

Kuni pikeneva lõpuga oksjoni alguseni saab teha eelpakkumisi. Eelpakkumisega saab määrata ära maksimaalse hinna, millega ollakse nõus asja ostma. Selline tegevus aktiveerib automaatpakkuja funktsiooni, mis oksjonil Teie eest pakkumisi teeb. Automaatpakkuja pakub teised pakkujad alati üle niikaua kuni keegi enam teda üle ei paku. Juhul kui ületatakse eelnevalt seatud maksimaalne hind, automaatpakkuja enam pakkumist ei tee. Sellisel juhul tuleb ise teha uus pakkumine.

NB! Automaatpakkuja tuleb kindlasti aktiveerida enne oksjoni väljakuulutatud kuupäeva ja kellaaega!

Olukorrad ja mõisted oksjonil

Järgmine võimalik pakkumine on minimaalne summa, mida te saate pakkuda.

Automaatpakkuja osalemisest saab aru, kui pakkumise taha ilmub vastav märge: (a)

Välistatud on olukord, kus eseme müüja näeb tehtud maksimaalseid pakkumisi ehk automaatpakkumise maksimumi. Müüja näeb ainult objekti hetkehinda!

Võrdsete eelpakkumiste korral jääb juhtima esimesena automaapakkumise teinud isik.

Pakkujate nimed jagatakse vastavalt pakkumiste tegemise järjekorrale. Esimesena pakkumise teinud isik on Pakkuja 1 teisena pakkumise teinud Pakkuja 2 jne. Ja nii iga müüdava objekti juures eraldi.

Piirhinnaga oksjon- Antud oksjonitüübi eeliseks on selle atraktiivsus, kuna on võimalik teha pakkumisi ka alla piirhinna. Juhul kui oksjoni käigus piirhinda ei ületata saab objekti omanik kaaluda, kas soovib pakkumise vastu võtta. Kuidas see siis käib? Vara omanik määrab oma kinnistule alghinna, mis võib olla oluliselt alla turuhinna. Lisaks määrab ta ka piirhinna. Antud info kuvatakse alati oksjoni infos ja lisatingimustes ning see ei saa jääda ostuhuvilistel märkamata. Kui enampakkumise käigus jääb parim pakkumine alla piirhinna, siis omanikul on võimalus kaaluda selle pakkumise vastuvõtmist, kohustus võõrandamiseks tekib alles peale piirhinna ületamist.

Loe ka Abi!

Protsess samm-sammult:

1. Saada meile metsakinnistu/kasvava metsa/põllumaa andmed:

-kinnistu number; mitmest katastriüksusest koosneva kinnistu puhul oksjonile mineva katastrüksuse number/numbrid.

-kinnistu nimi ja asukoht 

-omaniku andmed (nimi, kontaktandmed; esindaja puhul kirjalik volikiri)

2. Oksjoni korraldamiseks on meil vajalik teada hinnasoovi (pakume ka metsakinnistule või kasvava metsa raieõigusele alghinna määramise teenust, vt  hinnakirja p4: http://maaturg.ee/metsa-oksjonid-hinnakiri/

3. Juhul kui kinnistule on seatud piiranguid(hüpoteek, kaasomand jms.) siis teavitada sellest ka meid.

4. Lisainfo kinnistu kohta: asukoht, ligipääs jms, mis aitab kinnistut iseloomustada. Ei ole kohustuslik.

Ülejäänu on juba meie teha:

1. Korraldame oksjoni ning enne välja kuulutamist saadame selle Teile ülevaatamiseks.

2. Juhul kui kõik on korrektne kuulutame välja oksjoni. Objekt on üleval vähemalt 14 päeva, mille jooksul saab objektiga tutvuda ning teha eelpakkumisi.

3. Saadame vähemalt kord nädalas laiali infokirju, milles toome välja ka tulekul oksjonid(listis enamik Eestis metsandusega ja põllumajandusega tegelevatest isikutest)

5. Reklaamime aktiivselt portaali, mis tagab pideva külastatavuse.

Peale oksjoni toimumist:

1. Juhul kui oksjon ei olnud edukas, ehk objektile pakkumisi ei laekunud, siis anname Teile valida, kas ja millistel tingimustel korraldame uue oksjonivooru.

2. Juhul kui oksjon oli edukas, siis saadame osalejatele laiali raportid ning müüjale ja kõrgeima pakkumise tegijale üksteise kontaktandmed.

3. Seejärel võtate Teie või võtab võitja Teiega ühendust ning lepite kokku tehingu sõlmimise tingimused.

4. Juhul kui soovite, et meie tegeleksime ka peale oksjonit asjaajamisega, siis pakume vastavasisulist teenust( vt. Hinnakiri p6: http://maaturg.ee/metsa-oksjonid-hinnakiri/)

5. Tasu oksjoni korraldamise eest võtame vaid juhul kui oksjon oli edukas, ehk objektile laekus pakkumisi. Tasu suurus: http://maaturg.ee/metsa-oksjonid-hinnakiri/.

Nii lihtne kogu protsess oligi! Juhul kui tekkis küsimusi, siis võtke julgelt ühendust meie klienditoega: 53443610, Mirko või 5082796, Urme; e-mail: info@maaturg.ee.

Uute oksjoniteni!!